Het op een haar na afgelopen jaar 2018 is voor Samenwerking Noord heel vruchtbaar geweest. Het aantal leden steeg verder tot boven de zestig, de samenwerking met de Friese collega-organisatie Connect.frl werd intensiever, er werden mooie evenementen georganiseerd en de organisatie heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Nu die reorganisatie z’n beslag heeft gekregen “zullen we minder intern gericht zijn, en ons vol enthousiasme kunnen richten op de mooie en veelbelovende evenementen die in 2019 op het programma staan”, zo zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord in zijn terug-/vooruitblik.

“Eén van de zaken die volgens ons organisatorisch echt verbeterd zijn, is dat we hebben besloten om clusters te vormen van leden, waardoor bedrijven en instellingen die raakvlakken met elkaar hebben, makkelijker met elkaar in contact komen. Deze clustering is wat logischer, bedrijven als RDW, Arriva of Groningen Seaports zijn nu bijvoorbeeld op grond van hun activiteiten samengevoegd, in plaats van volgens het oude onderscheid ‘overheidsinstelling’ of ‘particuliere onderneming’.”

Agile Congres
In 2018 is het niet gelukt om een Samenwerking Noord Agile Congres te organiseren, maar dat gebeurt begin 2019 alsnog. Het congres staat dan in het teken van het thema ‘Digital Readiness’, en wordt georganiseerd in samenwerking met het Groningen Digital Business Center (GDBC).

Samenwerking Noord wil komend jaar ook activiteiten organiseren voor en met studenten. Zo organiseerde Connect.Frl in december in Leeuwarden een bijeenkomst waar maar liefst vierhonderd studenten op af kwamen om zich te oriënteren op thema’s en op bedrijven die bezig zijn  met zaken als Artificial Intelligence, Data Science of Cyber Safety. Zo’n bijeenkomst zou er volgens Hassert ook in Groningen moeten komen.

Inniger samenwerking met Connect.frl
Fred Hassert hoopt de samenwerking met de Friese evenknie Connect.frl dus te versterken. Overigens is een aantal leden van deze Friese vereniging ook aangesloten bij Samenwerking Noord. “Op het gebied van Cyber Safety hebben we in 2018 samen een subsidie-aanvraag gedaan bij het ministerie van EZ, voor het oprichten van een Digital Trust Center. Daar hebben we samen twee ton voor toegekend gekregen, geld dat zonder die samenwerking niet in het Noorden terecht zou zijn gekomen!”, aldus Hassert.

Digitaal Kasteel
Samenwerking Noord wil onderzoeken of er ook een ruimte betrokken kan worden in het ‘Digitale Kasteel’, het vroegere natuurkundelab aan de Kraneweg in Groningen. Het Noorderpoort gaat in dit Kasteel een trefpunt in te richten voor bedrijfsleven en MBO-onderwijs: de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.

Tal van organisaties die actief zijn met digitale bedrijvigheid zouden er een plek kunnen krijgen: de NOO, YES, GDBC, IT Academy. “We zouden daar bijvoorbeeld een ‘digitaal honk’ kunnen inrichten, een gezellige plek waar je op vrijdagmiddag naar toe kunt gaan om op een rustig moment in de week even ontspannen bij te praten met geestverwanten.”

Kortom: “Het jaar 2019 mag wat ons betreft wel beginnen!”, aldus Fred Hassert.