‘We zijn heel ingenomen met de komst van commerciële partijen die zich aansluiten bij Samenwerking Noord. Dat geeft nieuwe impulsen en een nieuwe dynamiek aan ons samenwerkingsverband. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat de commerciële bedrijven ook écht nadenken over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo hebben ze de Hanzehogeschool bijvoorbeeld aangeboden bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan docenten. Dat is echt super!’

Dat zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord. Bij deze organisatie waren sinds de start vooral overheids- en onderwijsinstellingen aangesloten. Maar sinds 1 januari 2017 zijn ook commerciële bedrijven welkom.

Lidmaatschap van Samenwerking Noord is aantrekkelijk omdat er regelmatig themabijeenkomsten zijn over zeer actuele onderwerpen. Maar ook levert het lidmaatschap een groot netwerk op, en de leden kunnen elkaar helpen wanneer ze een tekort hebben aan specifiek personeel op ICT-gebied.

‘Ik merk dat de meer dan tien commerciële bedrijven die nu zijn aangesloten meedoen aan sessies en zich echt betrokken voelen. Ze zijn heel goed bezig en zijn ook actief in de Stuurgroep. Ze nemen hun lidmaatschap dus heel serieus’.

Volgens Fred Hassert hebben commerciële partijen meestal een andere organisatievorm. Er zijn korte lijnen en ze kunnen snel besluiten nemen waardoor ze snel kunnen reageren als ze horen dat een andere organisatie specialisten nodig heeft.