Kennisgroep Sociaal Domein

///Kennisgroep Sociaal Domein

De gemeenten krijgen door de decentralisaties veel extra werk naar zich toegeschoven. Het betreft de participatiewet, de jeugdwet en de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Deze drie wetten zijn bijzonder complex en vereisen ook om een complexe informatie voorziening.

Elke gemeente staat voor de opgave om het goed en efficiënt te organiseren. Een kernpunt is de borging van de continuïteit ten aanzien van het functionele beheer. Juist de inhoudelijk borging van schaarse kennis is relevant. Tegelijkertijd staan alle gemeenten onder een forse financiële druk. Daarom worden er binnen samenwerking Noord regelmatig gesprekken gevoerd over dit thema.

De deelnemers zijn:

  • Gemeente Leeuwarden
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Oldambt
  • Gemeente Assen
  • Gemeente Emmen

Met de kennisgroep is bijvoorbeeld het applicatie eilandschap in kaart gebracht alsmede de medewerkers en hun kennis/competenties. Het idee is dat het management en de medewerkers elkaar goed leren kennen zodat ze elkaar kunnen helpen. In het derde kwartaal wordt er daarom een meeting gehouden voor de medewerkers. Tevens wordt er samengewerkt om gemeenschappelijke reports te creëren en wordt er gewerkt aan het harmoniseren van de applicaties.

Daarnaast wordt er samengewerkt door als collectief op te treden naar de grotere software leveranciers. Die zijn bijvoorbeeld uitgenodigd om hun visie te presenteren ten aanzien van de SaaS ontwikkelingen van hun applicaties. Dat heeft ook haar spin-off naar toekomstige aanbestedingen, om die eventueel gezamenlijk op te pakken. Van deze kennistafel zijn dan ook in potentie enorme efficiency voordelen te verwachten.

Voor meer informatie: neem contact op met één van de relatiemanagers.

Nieuwsitems

Het Informatiebeveiligingsteam van de Gemeente Groningen ziet volop uitdagingen

De nieuwe privacywetgeving in combinatie met de voortschrijdende automatisering: het levert tal van bedrijven en instellingen de nodige hoofdbrekens op. Bij een brede organisatie als de Gemeente Groningen, die momenteel ook nog midden in een ingrijpende ICT-transitie zit, brengt het nog meer uitdagingen met zich mee. Aan het Informatiebeveiligingsteam de taak om alles in goede banen te leiden: “Van rondslingerende notitieboekjes tot hardcore ICT-vraagstukken: het komt allemaal voorbij”, aldus Chief Information Security Officer (CISO) Bas Verheijen en Coördinator Bewustwording Informatieveiligheid Liselotte Schutten. […]

By |26 februari 2019|Categories: Algemeen, Kennisgroep Sociaal Domein, Nieuws, Nieuwsarchief|0 Comments

‘Datastromen spelen een cruciale rol bij het bestrijden van noodsituaties’

Op 1 maart van dit jaar is voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld begonnen aan haar nieuwe baan als directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Een goed werkend ICT-apparaat is voor die organisatie van levensbelang, zo weet ze inmiddels. “Als hulpverlener ben je bij een calamiteit volledig afhankelijk van een snelle en betrouwbare informatievoorziening. Nieuwe ICT-technieken kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” […]

‘We kunnen binnen het Sociaal Domein nog veel van elkaar leren’

Elsbeth van Haselen, Hoofd Informatiemanagement bij de gemeente Leeuwarden – Onlangs kwamen de functioneel beheerders van de vijf bij Samenwerking Noord aangesloten gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen, Emmen en Oldambt) samen voor een eerste bijeenkomst van de kennisgroep Sociaal Domein. ‘Het werd ook hoog tijd dat we eens met z’n allen om tafel gingen’, aldus Elsbeth van Haselen, Hoofd Informatiemanagement bij de gemeente Leeuwarden en mede-organisator van de kennisgroepbijeenkomst. ‘Als we samen dingen willen verbeteren, zullen we elkaar natuurlijk eerst moeten leren kennen.’ […]

By |12 mei 2016|Categories: Kennisgroep Sociaal Domein, Nieuws, Nieuwsarchief|0 Comments

Samenwerking Noord in actie op het sociaal domein

De samenwerking tussen gemeenten binnen Samenwerking Noord werpt zijn vruchten af. Maandag 9 mei verwelkomde Gerrit Abma namens de gemeente Groningen ongeveer 20 deelnemers om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen over het berichtenverkeer en de factuurverwerking binnen de WMO. Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst van de informatiemanagers sociaal domein van de gemeenten. […]

By |12 mei 2016|Categories: Kennisgroep Sociaal Domein, Nieuws, Nieuwsarchief|0 Comments

Functioneel Beheerders gemeenten bijeen

Op 22 maart 2016 was de milieudienst van de gemeente Groningen gastheer van een bijeenkomst met functioneel beheerders binnen het sociaal domein (Sociale Zaken) van de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Oldambt. Doel van de bijeenkomst was om de beheerders van de sociale zaken applicatie GWS van de gemeenten met elkaar in contact te brengen en de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. […]

By |23 maart 2016|Categories: Kennisgroep Sociaal Domein, Nieuws, Nieuwsarchief|0 Comments
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor Samenwerking Noord.