Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma werkt  Samenwerking Noord samen met partners. Voor het opleiden van medewerkers wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op de IT Academy Noord-Nederland. De IT Academy organiseert voor Samenwerking Noord een actueel aanbod van actuele trainingen en opleidingen.

Het partnermodel

Sommige activiteiten uit het uitvoeringsprogramma zijn op termijn goed uit te voeren buiten het samenwerkingsverband. Voor dergelijke activiteiten worden zelfstandige organisaties ontwikkeld en opgericht. Samenwerking Noord heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan de oprichting van de  volgende zelfstandige organisaties:

  • De IT Academy Noord-Nederland
  • ODC Noord (Overheidsdatacenter Westpoort)
  • Bij de uitvoering van de activiteiten van Samenwerking Noord wordt vroegtijdig gekeken of er kansen zijn om bepaalde activiteiten wellicht op termijn door een aparte zelfstandige organisatie uit te laten voeren. Samenwerking Noord zal bij voldoende potentie en animo deze activiteiten ontwikkelen en begeleiden naar een gewenste en geschikte organisatievorm buiten het samenwerkingsverband.