Er zijn veel (goede) ideeën, maar ideeën verwezenlijken gaat niet vanzelf. Het team jaagt projecten aan om versnelling en voortgang te maken. Ze brengen partijen bij elkaar, initiëren nieuwe projecten en zijn regisseur van alle lopende projecten. Daarnaast is de Chief Digital Officer ambassadeur van de Groningse digitale economie naar lokale deelnemers, nationale en internationale stakeholders (bedrijven, EU, ministeries).

De Chief Digital Officer en de digitale pioniers kunnen het echter niet alleen. We doen het samen. Kennisinstellingen, onderwijs, bedrijven -van kleine retailer tot grote corporate, belangenorganisaties en de overheidsinstellingen als gemeente en provincie.

www.groningendigitalcity.com