‘Als fusiegemeente weten we wat je door goede samenwerking kunt bereiken’

Als ze ergens weten wat de waarde van goede samenwerking kan zijn, dan is het wel in Súdwest-Fryslân. De gemeente is het resultaat van verschillende herindelingen en groeide zodoende uit tot de in oppervlak grootste gemeente van Nederland. Vanzelfsprekend hoort daar ook een groot ambtenarenapparaat bij, te meer omdat de gemeente vrijwel geen werkzaamheden uitbesteedt. “We willen een innovatieve gemeente zijn en een voortrekkersrol vervullen binnen de provincie”, vertelt Peter Jager, teamleider ICT. “Onze teams  ICT en Informatievoorziening (samen ruim vijftig man/vrouw sterk) spelen daarin een cruciale rol.”

[…]