Eén van de instrumenten die Samenwerking Noord inzet om de ICT kennis bij medewerkers van aangesloten organisaties te verdiepen en op peil te houden zijn uitwisselingen. Medewerkers kunnen, onder voorwaarden en uiteraard na toestemming van hun werkgever, tijdelijk geplaatst worden bij een andere organisatie. Dit is goed voor de ontwikkeling en het werkt bovendien erg stimulerend.

Daarnaast is er specifiek voor projectmanagers de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de projectmanagerspool.