Uitwisselingen

//Uitwisselingen

Medewerkers kunnen (onder voorwaarden) tijdelijk geplaatst worden bij een andere aangesloten organisatie. Voorafgaand aan een uitwisseling vindt altijd een intake plaats met de medewerker en het management van de betrokken organisatie. Vervolgens worden vorm en inhoud bepaald die aansluit bij de ontwikkeling van de desbetreffende medewerker. Uitwisseling is altijd maatwerk.

Meer informatie over uitwisselingen is verkrijgbaar bij de relatiemanagers van Samenwerking Noord

 

Lees hieronder de ervaringen van medewerkers die op uitwisseling zijn (geweest).

Ervaringsverhalen over uitwisselingen

Ervaringsverhaal Angela Meijering

Angela Meijering, systeembeheerder werkplekbeheer van de RDW, werkt in het kader van mobiliteit een half jaar bij DUO. En het bevalt haar uitstekend.“Het is een mooie kans om mijzelf te ontwikkelen” , zegt Angela die [...]

By |10 februari 2012|Categories: Ervaringsverhaal, Nieuwsarchief|0 Comments