Vacature ‘Hands-on’ Programmamanager bij Samenwerking Noord

Type dienstverband: Full Time

Werkzaamheden en relevante ervaring

Samenwerking Noord is een vereniging bestaande uit organisaties die in het werkveld van ICT in Noord-Nederland de regio wil ondersteunen en versterken op drie thema’s: HR/Talentontwikkeling, Kennis & Innovatie en Versterking van de regionale economie.  Dit gebeurt op basis van een jaarlijks vast te stellen werkplan die de leidraad vormt voor de activiteiten met de deelnemende organisaties. De programmamanager heeft hierin een belangrijke rol in het faciliteren, initiëren, organiseren, begeleiden en adviseren om de gestelde doelen te kunnen halen. De functie heeft een sterk ‘hands on’ karakter.

De programmamanager is verantwoordelijk voor:

 • Uitvoering van het werkplan HR/Talentontwikkeling en/of het werkplan Kennis & Innovatie.
 • Uitvoering van de kennisagenda, onderhouden van contacten met bestaande kennisgroepen en opstarten van nieuwe initiatieven en samenwerkingen op relevante thema’s.
 • Advisering van en samenwerking met eventmanagement om themagerichte events te organiseren.
 • Bijdragen aan de inhoudelijke doorontwikkeling van Samenwerking Noord door advisering van kernteam, dagelijks bestuur van de vereniging, ledengroep en sectoren.
 • Het ophalen van behoeften bij de verschillende sectoren en deze omzetten naar concrete (al dan niet sector-overstijgende) events, kennisgroepen, en/of nieuwe actiepunten in het werkplan van Samenwerking Noord.
 • Najagen van afgesproken acties en het faciliteren dat deze ook uitvoerbaar zijn.

Functie-eisen en relevante werkervaring

Voor het goed uitoefenen van de functie zijn de volgende competenties van belang:

 • Aantoonbaar resultaatgericht en vasthoudend.
 • Pioniers- en ondernemersgeest, creativiteit, innovatief en proactief handelen.
 • Stimulerend, motiverend en enthousiasmerend vermogen, gericht op samenwerken.
 • Uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden.
 • Bemiddelend/coachend vermogen bij tegenstellingen en/of verschillende belangen.

De programmamanager is een natuurlijk aanspreekpunt voor de leden en partners van Samenwerking Noord op alle niveau’s. Kennis en ervaring op het gebied van de drie inhoudelijke pijlers van Samenwerking Noord op zowel strategisch als tactisch niveau is gewenst.

‘Kennis & Innovatie’ als thema is bijzonder breed en daarom wordt verwacht dat de ‘hands on’ programmamanager in staat is de uitvoering van de kennisagenda van Samenwerking Noord met de aangesloten organisaties te organiseren en te adresseren op het juiste niveau.

De functie is structureel, op HBO werk- en denkniveau en vergt een inzet van 32 – 36 uur per week. Salariëring is op basis van richtlijn CAO HBO schaal 11-12, definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Bij gelijke geschiktheid krijgen kandidaten in dienst bij één van de leden van Samenwerking Noord voorrang. De inzet vindt vooralsnog plaats op basis van detachering vanuit de eigenlijke werkgever.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de voorwaarden waaronder de functie kan worden ingevuld, kunt u telefonisch (06-233 656 30) of per mail contact opnemen met de secretaris van Samenwerking Noord, Harold van Emst.

Reacties in de vorm van een bondige motivatiebrief en curriculum vitae zijn welkom tot en met 20 januari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Werkzaamheden

 • Samen met de sectorvoorzitters implementeren en borgen van het nieuwe sectormodel en de sectoroverleggen. Waar nodig adviseren van dagelijks bestuur betreffende deze implementatie.
 • Samenwerken met secretariële ondersteuning vanuit de sectoren ivm organiseren overleggen.
 • Initiëren, adviseren en procesmatig begeleiden van het sectoroverleg en concrete initiatieven doen realiseren in de sector en sectoroverstijgend.
 • Inventariseren behoeftes, initiatieven, thema’s bij de sectoren.
 • Initiatieven die binnen de sectoren en binnen Samenwerking Noord leven verder brengen tot concrete activiteiten.
 • Uitvoering van het werkplan HR/Talentontwikkeling en/of het werkplan Kennis & Innovatie.
 • Strakke sturing op uitvoering en borging van activiteiten en resultaten zoals benoemd in de werkplannen.
 • Inhoudelijk bijdragen aan concrete periodieke voortgangsrapportage op basis van het jaarlijkse werkplan.
 • Procesmatige begeleiding van workshops, sectoroverleggen, brainstormsessies, etc.
 • Regie voeren op bestaande kennisgroepen en opstarten van nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen op relevante thema’s in nauwe samenwerking met oa sectorvoorzitters.
 • Uitwerken onderwerpen/voorstellen voor /opdrachten uit de ledenraad.
 • Met ledenraad vormgeven van de werkplannen.
 • Onderhouden contacten met strategische partners.
 • Onderhouden en uitbouwen van het brede netwerk waarin Samenwerking Noord opereert.
 • Acquisitie(gesprekken) en beoordeling potentiële nieuwe deelnemers Samenwerking Noord.

Terug naar vacatures