Vacature Medewerker PR & Communicatie bij Samenwerking Noord

Type dienstverband: Part Time

Samenwerking Noord (SN) is een vereniging bestaande uit organisaties die in het werkveld van IT in Noord-Nederland de regio wil ondersteunen en versterken op drie thema’s: HR/Talentontwikkeling, Kennis & Innovatie en Versterking van de regionale economie. Het jaarlijks vast te stellen werkplan vormt hiervoor de leidraad. De medewerker PR & Communicatie draagt proactief, gedreven en ‘hands on’ bij als lid van het kernteam om de gestelde doelen te halen en is bereid zich voor een periode van ten minste 2 – 3 jaar te verbinden aan Samenwerking Noord. Externe contacten maken onderdeel uit van de functie.

Samenwerking Noord groeit hard en wil zich nog beter positioneren als de IT netwerk organisatie van Noord-Nederland. Dat vraagt om een andere manier van communicatie en externe oriëntatie. Waarbij we nadrukkelijk willen aansluiten op de veranderingen in de samenleving met nieuwe vormen van kennisdeling, organiseren en samenwerken. In het verlengde hiervan heeft de Ledenraad besloten een professionele communicatie en PR/marketingstrategie te ontwikkelen. Naast de reguliere dagelijkse activiteiten (o.a. beheer website, opstellen nieuwsbrieven, ondersteuning bij events, etc.) krijgt de medewerker PR & Communicatie de primaire opdracht deze strategie te ontwikkelen en te realiseren als onderdeel van het jaarlijkse werkplan. Het betreft hierbij zowel de interne communicatie (communicatie naar en met de leden en strategische partners) als de externe communicatie (marketing). Beiden zowel online als offline. Belangrijke vraagpunten hierbij zijn:

 • hoe zorgen we dat communicatie echt meerwaarde heeft voor onze (groter wordende) netwerkorganisatie?
 • wat is het DNA van Samenwerking Noord? En wat betekent dat in termen van samenwerking?
 • wat willen we naar buiten toe zijn cq uitstralen? Wat is onze identiteit, afgeleid van de doelstellingen van SN
 • op welke manier kunnen we onze leden het beste bereiken en (ver)binden? En wat verwachten onze leden?
 • wat is nodig om de SN ledengroep zo goed mogelijk te betrekken bij de SN ontwikkelingen?
 • op welke manier willen we SN in Noord-Nederland toekomstbestendig positioneren?
 • welke groepen willen we benaderen en op welke manier?
 • welke communicatietechnieken kunnen het beste worden ingezet (sociale media, nieuwsbrieven, de ‘persoonlijke touch’, etc.)?

Om het bovenstaande te realiseren zoekt Samenwerking Noord een medewerker PR & Communicatie die:

 • een relevante, vakinhoudelijke HBO opleiding heeft afgerond richting Communicatie
 • over een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid beschikt
 • een ondernemende, vernieuwende geest heeft en anderen daarmee weet te inspireren
 • nauwgezet, servicegericht en zelfstandig werkt
 • overzicht houdt en niet ‘schrikt’ van deadlines
 • goede kennis heeft van moderne (digitale) communicatiemiddelen en dit effectief kan toepassen
 • aantoonbare kennis en/of affiniteit heeft met IT
 • een ‘vlotte’ pen en een herkenbare creatieve manier van schrijven heeft
 • concrete ervaring heeft in het beheer en onderhoud van de content van een website
 • een antenne heeft voor interessant nieuws, relevant voor leden en partners van Samenwerking Noord

De functie is structureel en vergt een inzet van circa 24 uur per week. Salariëring is op basis van richtlijn CAO HBO schaal 9/10, definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Bij gelijke geschiktheid krijgen kandidaten in dienst bij één van de leden van Samenwerking Noord voorrang. De inzet vindt vooralsnog plaats op basis van detachering vanuit de eigenlijke werkgever.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de voorwaarden waaronder de functie kan worden ingevuld, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de secretaris van Samenwerking Noord, Harold van Emst (telefoon: 06 – 233 656 30, e-mail: h.vanemst@samenwerkingnoord.nl).

Reacties in de vorm van een bondige motivatiebrief en curriculum vitae zijn welkom tot en met 3 maart 2019. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar vacatures