Noord-Nederland is attractief!  De drie Noordelijke provincies bieden samen een prettig woon- en werkklimaat, goede onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten en goede werkgevers met uitdagende ICT werkzaamheden.

Intenties en ambities
Samenwerking Noord streeft naar behoud van ICT talent voor Noord-Nederland, behoud en ontwikkeling van ICT werkgelegenheid voor Noord-Nederland en de profilering van Noord-Nederland als succesvolle en attractieve ICT-regio.